VI IBBC 2. kārta /Round 2

 

Jaunākā grupa. A daļa / Juniors. Part A

Jaunākā grupa. B daļa / Juniors. Part B

Vidējā grupa. A daļa / Pre-professionals. Part A

Vidējā grupa. B daļa / Pre-professionals. Part B

Vecākā grupa. A daļa / Professionals. Part A

Vecākā grupa. B daļa / Professionals. Part B